Dorpsplein op de schup!

** PERSBERICHT **


Op 23 oktober gaat op het dorpsplein in Doornenburg de schop de grond in.

Al vele jaren was er sprake van dat het dorpsplein in Doornenburg nodig aan verfraaiing toe was. Het plein ontbreekt het aan sfeer, er is teveel steen en te weinig groen. Dat doet afbreuk aan het landelijke karakter van het dorp. Er zijn plannen gemaakt, inspraakavonden geweest, echter het schoot niet op.

Maar op 13 september jongsleden kon de werkgroep Doornenburg aankondigen dat het dan toch echt gaat gebeuren. Op 23 oktober gaat de aannemer starten met de herinrichting van het dorpsplein.

Dat het zo lang heeft geduurd had onder ander te maken met het feit dat het dorpsplein enige tijd deel uitmaakte van een veelomvattender plan dat betrekking had op gebied van het zogenaamde ‘kerkeiland’ in het hart van het dorp. Daar waren meerdere partijen bij betrokken. In dat plan nam de herbestemming van de Martinuskerk een belangrijke plaats in. Doornenburg wil het kerkgebouw graag behouden en hoopte aanvankelijk het te kunnen herbestemmen voor woningbouw.

In het kader van dat plan werd een landschapsarchitect ingeschakeld om een ontwerp voor de herinrichting van het gebied uit te werken. Formeel heeft de architect een ontwerp gemaakt voor de dorpskern, maar daarbij het plein aan de werkgroep gelaten omdat daar al plannen voor waren.

Ruim een jaar terug bleek een en ander financieel niet haalbaar te zijn en het veelomvattender plan werd afgeblazen. Toen dat duidelijk werd, besloot de Werkgroep Doornenburg met het oorspronkelijke plan voor het dorpsplein eigenstandig door te gaan.

Daarom werd er op 13 september opnieuw een avond voor de bewoners georganiseerd waar het verder uitgewerkte plan werd gepresenteerd. Die avond werden er ook verschillende opties voor aan te schaffen straatmeubilair getoond, waarbij de aanwezigen hebben kunnen aangegeven welke opties hun voorkeur hebben.

Op de site van de werkgroep kunt u vinden, welk straatmeubilair er uiteindelijk gaat komen. Zie www.werkgroepdoornenburg.nl

Tenslotte nog dit. Recentelijk is vanuit de Werkgroep Doornenburg het initiatief gekomen om te onderzoeken of in het kerkgebouw de nieuwbouw van de school gerealiseerd kan worden. Als dat werkelijkheid wordt, zal er alsnog ook naar de herinrichting van het kerkeiland gekeken moeten worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*