Werkgroep organiseert info avond over durpsplein

** PERSBERICHT **

Gaat herinrichting van het plein dan echt gebeuren?

In 2016 kondigde de Werkgroep Doornenburg, in het toen gepubliceerde Dorpsontwikkelingsplan, haar voornemen aan het dorpsplein te willen verfraaien: ‘Het moet een veel gevarieerder en levendiger uitstraling krijgen, meer groen en passend straatmeubilair. Kortom een veel vriendelijker plein, waar het prettig vertoeven is.’

Er werden plannen gemaakt, overleg gevoerd, inspraak georganiseerd en vervolgens kwam er in 2020 een inloopavond, waarin de werkgroep haar ideeën uiteen heeft gezet en besproken met de daar aanwezige inwoners van Doornenburg. In januari 2021 werd het uiteindelijk plan gepubliceerd in de Doornenburger.

En toen werd het stil, althans de werkgroep parkeerde het plan. Tot voor een paar maanden terug. Dit voorjaar werd het plan weer voortvarend opgepakt en zoals het er nu naar uitziet zal zeer waarschijnlijk in oktober daadwerkelijk met de uitvoering begonnen worden.

Over hoe het een en ander nu gaat gebeuren, maar zeker ook waardoor het zo lang heeft geduurd, kunnen belangstellenden geïnformeerd worden op een informatieavond op woensdag 13 september aanstaande in het Ontmoetingscentrum Doornenburg, georganiseerd door de Werkgroep Doornenburg. De aanwezige bewoners krijgen die avond ook nog een stem in de keuze van het straatmeubilair.

Preventieproject ‘Rondje om de Kerk’

Maar er is meer te doen die avond. Na de pauze willen medewerkers van Buurtzorg Doornenburg u informeren over hun preventieproject, dat de naam ‘Rondje om de kerk’ heeft meegekregen.

Ze hebben voorafgaand aan dit project onderzoek gedaan en kwamen tot de bevinding dat als je in het centrum van het dorp wilt gaan wandelen je nogal wat obstakels tegen kunt komen. Hinderlijk is dat en in het bijzonder geldt dat voor mensen die wat minder mobiel zijn en waar het juist goed voor is dat ze toch regelmatig in beweging komen.

Bij die obstakels gaat het om bijvoorbeeld ongelijke tegels, hondenpoep, onkruid, geparkeerde auto’s op de stoep, een trottoir dat niet doorloopt en slecht straatwerk door verzakkingen en opkomende wortels. Dat alles geeft niet alleen ongemak, maar voor veel mensen ook een gevoel van onveiligheid.

Met name het rondje rond de kerk waaraan ook de (zorg)voorzieningen als de tandarts, huisarts, fysiotherapeut en kapper zitten, wordt als onveilig gekenmerkt. Sommige inwoners zijn al gevallen over het slechte straatwerk en ook blijkt dat sommige inwoners niet zelfstandig naar bijvoorbeeld de kapper of fysiotherapeut durven te lopen.

De medewerkers van Buurtzorg willen graag het rondje om de kerk veiliger maken. Tijdens de informatiebijeenkomst willen zij het preventieproject en hun ideeën verder toelichten. Ook willen ze graag in gesprek gaan met dorpsbewoners om te horen wat hun ervaringen en suggesties zijn.

Kortom de informatieavond op woensdag 13 september begint om 19.30 uur. Voor de pauze gaat het over de herinrichting van het dorpsplein. Om 20.30 uur is er een korte pauze en vanaf 20.45 uur staat het preventieproject van Buurtzorg op de agenda.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*