Nieuwbouwproject Blauwe Hoek stapje voorwaarts

Nei-js uut de Blauwe Hoek!

Nieuwbouwproject De Blauwe Hoek heeft een fonkelnei-je nei-jsbrief opgesteld en verstuurd aan belangstellenden en die willen we u niet onthouden.

Bestemmingsplan
Voor de ontwikkeling van woningen op deze locatie is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De voorbereidingen voor het opstarten van de bestemmingsplanprocedure bevinden zich in de afrondende fase. Het ontwerpbestemmingsplan wordt in de eerste helft van februari behandeld in het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard. Hierna zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. We verwachten dat het bestemmingsplan in juni kan worden vastgesteld door de gemeente en net voor de zomer van 2022 onherroepelijk zal zijn. Daarna kunnen we de verkoopwerkzaamheden gaan oppakken. Zoals we nu kunnen inschatten zal de officiële verkoop rond de zomer zijn.

Inrichtingsplan
In de Blauwe Hoek geniet je van de rust en ruimte van het goede buitenleven. Op deze plek woon je straks in een intiem wijkje dat doet denken aan de fraaie boerenerven van weleer. De afgelopen maanden, maar ook de komende periode wordt samen met de gemeente Lingewaard de inrichting van de openbare ruimte nader vormgegeven. Hierbij krijgen de groenvoorzieningen in de vorm van hagen en bomen steeds meer een vaste plek en wordt nagedacht over het type bestrating en de positie van de parkeerplaatsen. Op onderstaande tekening zie je hiervan de eerste schetsen.

Het ontwerp
Het ontwerp, de plattegronden en de installaties worden steeds verder uitgewerkt. In de komende weken zal het voorlopig ontwerp worden afgerond. Deze zal dan ter goedkeuring worden gelegd aan de commissie beeldkwaliteit (welstand). Wij hopen eind februari een eerste gevelbeeld te kunnen laten zien. In maart starten we met de uitwerking van het definitieve ontwerp met als einddoel een aanvraag omgevingsvergunning voor de woningen.

bron: Nieuwbouwproject De Blauwe Hoek

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*