Vroeger

Opnieuw bewijs voor oude bewoning gevonden

26 februari 2018 DeDoornenburger 0

Oud nei-js is soms óók nei-js. Zo stuitte de redactie onlangs op een onderzoeksrapport van het Bureau voor Archeologie waarin de aanpak en resultaten van archeologisch bodemonderzoek werden vermeld van een perceel aan de Duisterestraat. […]