Natuur en milieu

Gemeente p(l)akt plak aan

22 mei 2019 DeDoornenburger 0

Goed nei-js voor de bewoners van Doornenburgse straten waar lindebomen staan. Want de jaarlijkse overlast van de plakkerige honingdauw lijkt binnenkort tot het verleden te horen. Bewoners van onder andere de van Heekstraat, (nei-je) Riiiiiiiiiiiiiiienstroat […]