Natuur en milieu

Gemeente p(l)akt plak aan

22 mei 2019 DeDoornenburger 0

Goed nei-js voor de bewoners van Doornenburgse straten waar lindebomen staan. Want de jaarlijkse overlast van de plakkerige honingdauw lijkt binnenkort tot het verleden te horen. Bewoners van onder andere de van Heekstraat, (nei-je) Riiiiiiiiiiiiiiienstroat […]

Vroeger

Wie kent café de Linde(n)boom?

30 december 2017 DeDoornenburger 0

Door de Historische Kring Doornenburg wordt regelmatig een steekschop of bats gepakt om eens lekker in de oude stoffige archieven te gaan spitten. Kisten, dozen en vol worden door geploeterd en geïnventariseerd. Maar soms is […]