Natuur en milieu

Let op: restafval inzameling op woensdag

7 januari 2020 DeDoornenburger 0

Afvalinzameling anno 2020 gaat in Doornenburg wat anders dan in voorgaande jaren. We schreven daar al eerder over. Eén van de ‘grote’ veranderingen is dat het restafval (de ‘grijze container’) nog maar éénmaal per 4 […]