Ieniemienies

En dan nog èkkes dit…

Zaterdag 2 september wordt door de speeltuinvereniging de jaarlijkse SPEELTUIN DAG georganiseerd. Het dagprogramma wordt binnenkort gepubliceerd. Wél bekend is dat om 14:00 uur SHOWTIME is voor onze ieniemienies! Noteer de datum en tijd alvast […]