Maatschappij

En dan nog èkkes dit…

Nei-j in de berichtgeving over en voor Doornenburg: de Collectebus! De gemeente Lingewaard meldt voortaan welke huis-aan-huis collectes gaan plaatsvinden in de kernen van onze gemeente.Deze week: De Nederlandse Brandwonden Stichting