Dorpelingen

Een triest bericht

Voor vele durpelingen zal dit wellicht vragen oproepen, maar de oudere jongeren van ons durpke zullen de naam wel herinneren. DeDoornenburger ontving namelijk een triest bericht. Onlangs overleed in Amsterdam Ingeborg Brounts. Ingeborg groeide op […]