Gaat de kerkzaal verdwijnen?

Afgelopen weekend stond het al in de regiobode. De Martinuskerk als woonbestemming voor senioren en starters kan alleen doorgaan met een provinciale subsidie.

Al honderdmiljoenmiljard jaar worden er plannen gemaakt om de leegstaande Martinuskerk van Doornenburg een aantrekkelijke bestemming te geven.

En al honderdmiljoenmiljard jaar wordt daarover vergaderd. Want er moet rekening gehouden worden met een aantal belanghebbenden die vaak uiteenlopende standpunten en belangen hebben en volgens goed Nederlands gebruik moet iedereen daar een plasje over doen.

Het valt namelijk niet mee om partijen als de gemeente Lingewaard, Parochie Maria Magdalena, Bisdom Utrecht, Woningstichting Waard Wonen, Stichting Behoud Martinuskerk Doornenburg, Visvereniging Lotus Vulgaris, Sigarenhandel ’t Peukje en omwonenden op één lijn te krijgen.

Woningstichting Waard Wonen lijkt momenteel de beste papieren te hebben en heeft plannen om starters- en seniorenwoningen in de kerk te realiseren.

Aanvankelijk leek daarbij de kerkzaal te worden ontzien, maar in de laatste plannen wordt uitgegaan van geen tien maar twintig woningen c.q. appartementen, en dat betekent dat de kerkzaal ook in de verbouwingsplannen wordt betrokken. Mogelijk om het plan financieel realistischer te krijgen.

Volgens de regiobode lukt een verbouwing bovendien niet zonder provinciale subsidies. De woningstichting heeft afgelopen week met de gemeente Lingewaard een intentieovereenkomst getekend om de subsidie aanvraag richting Ernhèm, waar de Provincie Gelderland zetelt, in gang te zetten.

Een besluit op een ingediende subsidie aanvraag duurt doorgaans zo’n 6 weken, dus als alles juist is verlopen horen we ergens medio april méér. Maar je weet nooit… Wordt vervolgd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*