Herinrichting dorpsplein Doornenburg

** PERSBERICHT **

Beste Doornenburgers,

Veel inwoners van Doornenburg vinden het dorpsplein tussen schuttersgebouw en Ontmoetingscentrum saai en rommelig.

Zoals vorig jaar op een inloopavond in het Ontmoetingscentrum besproken, zou het plein veel meer een functie moeten krijgen als ontmoetingsplaats voor jong en oud. Een echt levend en groen dorpsplein, dat recht doet aan ons prachtige dorp.

Daarom heeft Werkgroep Doornenburg plannen ontwikkeld om vorm te geven aan dat idee.

Na overleg met de schutterij, het Ontmoetingscentrum en aanwonenden en na uw inbreng op de inloopavond presenteren wij u nu een uitgewerkt ontwerpvoorstel voor herinrichting van ons dorpsplein. Uiteraard is het van groot belang dat er voor een dergelijk ingrijpend project een zo breed mogelijk draagvlak is bij de inwoners van Doornenburg.

Velen van u hebben hier al positief op gereageerd. De werkgroep nodigt u van harte uit om te komen met suggesties en opmerkingen, zodat we een plein kunnen proberen te realiseren dat aan de wensen van zoveel mogelijk Doornenburgers tegemoet komt.

Uw opmerkingen kunt u mailen naar:
secretariaat@werkgroepdoornenburg.nl

En dan gaan we nu aan de slag!

Namens werkgroep Doornenburg,
Luuk Timmers

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*