Fort Pááándere wordt officieel museum!

Goed nei-js voor fort Pááándere!

Want ondanks dat het fort de komende weken gesloten moet blijven door de coronamaatregelen is er een leuk berichtje ontvangen.

Het fort is namelijk ingeschreven in het Museumregister. Het is nog wel een voorlopige inschrijving aangezien er nog een bezoekje moet worden gepland door de auditor die de aanvraag moet completeren. Door de huidige situatie zijn dit soort bezoekjes vertraagd.

Dat betekent dat het fort in de toekomst wellicht museumexposities mag organiseren en dat betekent méér bezoekers.

Hieronder staat het officiële persbericht. Doornenburg gaat los!

 

** PERSBERICHT **

FORT PANNERDEN VERWERFT OFFICIËLE MUSEUMSTATUS

Fort Pannerden, het meest oostelijke onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, heeft de officiële museumstatus verkregen. Daarmee staat de weg open voor een lidmaatschap van de
Museumvereniging en kan het Fort aansluiten bij de circa 400 musea in Nederland waar de bijna 1,5 miljoen houders van de Museumkaart gratis toegang krijgen.

De erkenning onderstreept de aantrekkelijkheid en professionaliteit van de bijzondere museale presentatie die Fort Pannerden biedt. Hierin wordt de bezoeker meegenomen door de geschiedenis
van het 19de-eeuwse fort, met veel aandacht voor de mensen die er verbleven. Het verhaalt over soldaten, krakers en vrijwilligers, over verveling en vermaak, dreiging en ontspanning, conflict én
ontmoeting. Het immense fort, gebouwd met 13 miljoen bakstenen, speelt zelf de hoofdrol: een rijksmonument vol met sporen die de vroegere functie en bewoning tot leven laten komen. Na het
zien van een introductiefilm loopt de bezoeker in het museumgedeelte als het ware door de canon van het Fort: alle belangrijke episoden uit de geschiedenis worden met tastbare historische items en veel foto’s en kaarten uitgebeeld. Dit alles geplaatst in de historische en geografische context van het voormalige sperfort op het toenmalige splitsingspunt van Rijn en Waal.

Het Bestuur van de Stichting tot Beheer en Behoud van Fort Pannerden en de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het Fort zijn bijzonder verguld met de erkenning als museum. Ze hebben het afgelopen jaar keihard gewerkt om aan alle voorwaarden van de Stichting Museumregistratie te kunnen voldoen.

De museale presentatie is uitgebouwd en vernieuwd, met de ‘Canon van Fort Pannerden’ als leidraad. Er is een meerjarig Beleidsplan ontwikkeld met veel aandacht voor de uitbouw en het beheer van de collectie en de presentatie. Ook zijn stappen gezet om te voldoen aan de Governance Code Cultuur, die is ontwikkeld met het oog op goed bestuur en toezicht in culturele organisaties.

Na de positieve audit, die vanwege corona geheel digitaal heeft plaatsgevonden, inclusief een virtuele rondleiding, mag Fort Pannerden de status Geregistreerd Museum dragen. Het onderstreept de museale en educatieve betekenis van het Fort, dat daarnaast ook fantastische actieve beleefprogramma’s aanbiedt voor jong en oud. Het is een belangrijke mijlpaal op de weg naar een volgende status: de verwachting is dat in 2021 de Nieuwe Hollandsche Waterlinie zal worden ingeschreven in het register van Werelderfgoederen van Unesco. Daarmee zal de belangstelling voor het Fort uit binnen- en buitenland alleen maar toenemen.

En nu maar hopen dat we de deuren weer snel kunnen openen. De ambitie is om bij de start van het Fortenseizoen in 2021 gebruik van de Museumkaart mogelijk te maken.
Fort Pannerden is er klaar voor!

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*