Windpark Caprice… hoe zit het nu?

** INGEZONDEN STUK **

Windpark Caprice
In Het Gemeentenieuws van 28 oktober j.l. is door de gemeente Lingewaard informatie verstrekt over het Windpark Caprice (zie HIERO )

Dit windpark bevat 2 windmolens die men wil gaan plaatsen bij de steenfabriek in Angeren (nabij Doornenburg).

Het is goed om van deze informatie kennis te nemen, aangezien je nu als burger een zienswijze kunt indienen.

De informatie, welke in het Gemeentenieuws is weergegeven, wekt de indruk dat de windmolens worden ingezet om stroom op te wekken voor Doornenburg en Angeren. Er staat namelijk vermeld dat het park genoeg energie geeft om bijvoorbeeld deze dorpen van stroom te voorzien. Dit is echter niet het doel van het windpark en wij vinden deze informatie daarom onvolledig.

In het conceptbesluit van de gemeente staat wel een juiste weergave van het doel van het windpark Caprice weergegeven:

Aanleiding windturbines
De windturbines worden geplaatst vanwege de duurzaamheidsambities van steenfabriek Caprice. Caprice wil het eigen energieverbruik verduurzamen door een deel van de energieproductie van de turbines in te zetten voor de benodigde elektriciteit en warmte voor de productie van de stenen. Daarnaast dragen ze bij aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Gelderland en de gemeente Lingewaard.

De windmolens worden dus geplaatst voor het verduurzamen van het energieverbruik van steenfabriek Caprice.

De windturbines hebben een flinke impact op de omgeving, natuur en omwonenden. Het windpark voldoet aan de kaders die de gemeenteraad stelt voor windenergie. Het college en de gemeenteraad zien daarmee genoeg basis voor een vergunning.

Het is belangrijk dat u als burger kennis neemt van alle stukken omtrent windpark Caprice, zodat u een goed beeld krijgt wat er in uw woonomgeving gaat gebeuren. Alle stukken zijn te vinden op www.lingewaard.nl/caprice. Daar staan ook de spelregels om u eventueel in te schrijven voor digitale inloopavonden en de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

 

We hopen u zo volledig geïnformeerd te hebben.

Werkgroep Doornenburg, Thema Duurzaamheid

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*