Joop schudt aan woningmarktboom (2)

** INGEZONDEN BRIEF **

Naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde berichten in diverse media (waaronder dit vrolijke hoekje) over mogelijke woningbouw aan de Blauwe Hoek is onderstaande brief opgesteld en gestuurd naar het college van B&W, de raadsleden en de Gelderlander. Ook deDoornenburger ontving een afschrift die hieronder integraal wordt gepubliceerd.

 

Geacht college, beste raadsleden,

Graag willen wij als bezorgde bewoners van de Blauwe Hoek in Doornenburg reageren op een artikel in “De Gelderlander” van zaterdag 3 oktober. Daar staat geschreven dat het gemeentebestuur positief staat tegenover kleine, particuliere woningbouw. Dit artikel gaat ook over het bouwen van vier geschakelde patiowoningen in de Blauwe Hoek in het buitengebied. Betreffende perceel ligt in een straat waar meerdere vergelijkbare percelen tot het buitengebied horen en grenst aan het natuurgebied de Klompenwaard wat een belangrijk onderdeel is van natura-2000 gebied De Gelderse Poort.

Aangezien het perceel in het buitengebied valt, mag er niet gebouwd worden zonder wijziging van het bestemmingsplan. Als hiervoor een uitzondering gemaakt zou worden, dan ontstaat er een precedent. Het kan dan theoretisch betekenen dat iedereen met soortgelijke percelen in Gemeente Lingewaard een verzoek kan doen om te bouwen. Het gevolg is dat het karakter en omgeving van de Blauwe Hoek en ook alle andere plaatsen negatief zullen veranderen. Daar wordt Doornenburg en gemeente Lingewaard niet fraaier en mooier van.

De eigenaar van het perceel, Joop van Deelen uit Bemmel, schermt dat er in Doornenburg behoefte is voor bepaalde type woningen. Hij is echter al ruim 30 jaar bezig om op zijn perceel een bouwvergunning te krijgen. In die 30 jaar heeft ook de Hoge Raad een negatief advies gegeven over bebouwing van het perceel. Er is dus geen sociaal motief, maar het gaat hem uitsluitend om financieel gewin. Dat hij 4 welgestelde senioren een kans wil bieden is dan ook alleen eigen belang.

Doornenburg heeft behoefte aan snelle uitwerking van grotere plannen zoals plan Blauwe Hoek, uitbreiding van Doornenburg Oost, herinrichting van de sportaccommodaties ten behoeve van bouwgrond en herinrichting  rond Ancari. Ook is er uitgesproken in Doornenburg dat groene stukken behouden moeten blijven. Het een en ander is terug te vinden in DorpsOntwikkelingsplan 2020-2024, samengesteld door Werkgroep Doornenburg.

Graag nodigen wij u uit om de situatie ter plaatse te bekijken en met ons te bespreken.

Het oprichten van een actiecomité en handtekeningactie zal onze vervolgstap zijn.

Laat Doornenburg zijn authenticiteit niet verliezen, zijn groene kern behouden en laten we snel starten met de andere projecten zodat aan de woonwensen van Doornenburgers voldaan kan worden!!

Graag verwachten we (voor de definitieve besluitvorming) een reactie uwerzijds.

Met vriendelijke groet,

Familie van den Brink

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*