Woningbouw in Doornenburg -update!

Goed nei-js voor woningzoekenden van Doornenburg!

Onlangs berichtte onze regiobode dat voor de komende jaren nei-jbouw in Lingewaard staat gepland voor zo’n 1.000 woningen. Daarvan zouden er slechts 45 woningen in ons durpke komen. We schreven er al eerder over.

Maar die stellige stelling van de journo’s is niet helemaal waar. Want wat blijkt? De gemeente Lingewaard voerde een woonbehoefteonderzoek uit waaruit bleek “dat voor de komende 5 jaar er 45 woningen bijkomen in Doornenburg en voor de komende 10 jaar 85 woningen“, aldus de gemeente. “In Angeren is dat bijvoorbeeld 50 voor de komende 5 jaar en 75 voor de komende 10 jaar. Haalderen: 35 voor komende 5 jaar en 55 voor komende 10 jaar“.

Doornenburg krijgt dus per saldo het meest van de drie kleinere kernen.

Momenteel liggen er een aantal plannen voor woningbouw in Doornenburg: Plan Blauwe Hoek en Plan Kerk (een plan van een paar jaar oud waarbij het achterste gedeelte van de kerk wordt omgevormd tot appartementen). De gemeente heeft al aangegeven om in principe mee te werken aan deze plannen.

Daarnaast liggen er nog plannen voor een paar particulieren en functieverandering. In totaal staan er nu 56 woningen gepland.

Het Bestemmingsplan Blauwe Hoek komt na de zomer in het college, waarna eind van het jaar de raad het plan naar verwachting vaststelt. Dan zou er volgend jaar al kunnen worden gestart met de bouw. Het Plan Kerk ligt momenteel bij het kerkbestuur.

Hoe ver het met de locatie ‘Ancari Bar’ staat is onbekend. Ook daar is nog ruimte te vinden voor woningbouw.

Plannen in Doornenburg zijn de afgelopen periode moeilijk van de grond te krijgen omdat ons durpke heel dicht bij de uiterwaarden ligt. De uiterwaarden zijn beschermd Natura2000 gebied en ondervindt dus last van de stikstof. De provincie, die bij bouwplannen een natuurvergunning moet verlenen, verstrekt die momenteel niet omdat de discussie en oplossingen voor stikstof nog niet klaar zijn.

Kortom… er lijkt schot te zitten in de plaatselijke woningbouw. En dat is maar goed ook want meer woningen verbetert de leefbaarheid van Doornenburg. In alle opzichten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*