LAATSTE KANS: “Werkgroep Doornenburg wil uw mening”

** PERSBERICHT **

AANPASSINGEN VERKEERSITUATIE PANNERDENSEWEG kruising DUISTERESTRAAT

Sinds 2013 is de verkeerssituatie van de Pannerdenseweg gewijzigd:

• Het zebrapad is verwijderd en daarvoor in de plaats zijn verkeersgeleiders geplaatst met drempels
• De Pannerdenseweg is geen voorrangsweg meer. Het verkeer vanuit Gendt richting de pont gaat nu rechtsaf het centrum van Doornenburg in.
• Pannerdenseweg richting Duisterestraat is nu doorgaand verkeer geworden

Het voordeel is er wordt niet meer hard gereden.

Echter bij de huidige situatie worden klachten ontvangen. Deze klachten gaan over het volgende.
1. Omwonenden van de drempels ervaren overlast van trillingen. Zij leggen een verband met de aanwezigheid van de huidige drempels.
2. De situatie ter hoogte van de bocht (bij van Kol) is niet geheel duidelijk. Weggebruikers lijken de voorrangssituatie niet te snappen.

 

Wat kan er veranderd worden? en wat wil Doornenburg? geef uw mening!

Snelheidsmetingen hebben aangetoond dat de snelheid op dit deel van de Pannerdenseweg ter hoogte van de Slink niet te hoog is. Bovendien remt de bocht (met de uitritblokken) de snelheid ook al.

De gemeente is bereid om, met het oog op de ervaren overlast, de huidige drempels tussen de geleiders te verwijderen. Vervolgens zal worden gekeken of er een (nieuwe) maatregel terug moet komen.

Het voorstel is om:
a) De drempels weg te halen bij wijze van proef (de geleiders blijven liggen) Na een gewenningsperiode van een aantal maanden zal met snelheidsmeters gemeten worden, om te bepalen of de snelheid van het verkeer al dan niet is toegenomen.

b) Bij de bocht (bij van Kol) is niet veel te wijzigen. De huidige snelheid beperkende maatregel voldoet, de snelheid wil je hier ook niet verhogen. Door de drempel te verlagen gaat de snelheid omhoog en dat is niet wenselijk. De huidige situatie maakt dat het verkeer rustig rijdt.

Voorstel is om extra bebording te plaatsen die de voorrang duidelijker moet maken. Op de weg staan hier al haaientanden die dit benadrukken. Ook zal de as markering op de weg worden bijgewerkt zodat de bocht in de weg duidelijk zichtbaar is.

Laat uw mening horen door onderstaande Poll in te vullen.
U mag ook een mail sturen naar werkgroep Doornenburg: secretariaat@werkgroepdoornenburg.nl

Poll invullen kan HIERO.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*