Gemeente: “Kijk om naar onze kwetsbare inwoners”

de gemeente lingewaard doet een oproep aan al haar inwoners om doordacht te handelen in deze coronacrisistijd. kijk daarbij vooral om naar de kwetsbare inwoners van onze gemeente en neem zonodig contact op met de professionals van Lingewaard.

We ontvingen een persbericht van de gemeente Lingewaard over de corona crisis waarin we nu zitten.

Aan het woord is Aart Slob, wethouder Sociaal Domein.

Beste heer, mevrouw,

Het zal u niet zijn ontgaan: het kabinet heeft vergaande maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus in Nederland te voorkomen.

Het is belangrijk dat we met ons allen het risico op verspreiding zo klein mogelijk maken. Wij gaan er vanuit dat u handelt conform alle landelijke richtlijnen en adequate maatregelen hiertoe neemt.

Actuele informatie RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals of op Actiz  https://www.actiz.nl/nieuws/dossier-coronavirus-voor-zorgorganisaties.

We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de juiste zorg en ondersteuning te blijven bieden aan onze kwetsbare inwoners. Tegelijkertijd is de oproep om juist het contact met deze kwetsbare groepen zoveel mogelijk te beperken. Sommige zorg- en ondersteuningsactiviteiten zijn door alle maatregelen fors ingeperkt. Voor kwetsbare inwoners zoals ouderen en chronisch zieken heeft dit een enorme impact.

We vragen u te zoeken naar passende oplossingen. Bijvoorbeeld door andere vormen van contact en/of activiteiten aan te bieden. Het is belangrijk dat we blijven zorgen voor deze kwetsbare inwoners zodat er geen onmogelijk groot beroep op mantelzorgers en thuiszorg wordt gedaan.

SWL, de welzijnsorganisatie in Lingewaard, is bezig een ondersteuningsdienst in te richten. Naar verwachting is deze morgen actief. Kwetsbare inwoners kunnen deze ondersteuningsdienst benaderen met vragen en problemen waar zij tegenaan lopen.

Veel inwoners van Lingewaard hebben aangeboden mee te willen doen. De ondersteuningsdienst heeft als doel vrijwilligers te koppelen aan deze inwoners.

We vragen u contact met ons op te nemen als uw dienstverlening aan onze inwoners in het geding komt.

U kunt mailen of bellen met Liselot Roeling (l.roeling@lingewaard.nl, tel: 06 500 72 844), Pieter Bas Becking (p.becking@lingewaard.nl, tel: 06 50 15 77 69) of Charlotte Henst (c.henst@lingewaard.nl, tel: 026 32 60 304). Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Het is belangrijk dat we in deze hectische tijd naar elkaar omkijken.

Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Aart Slob,

Wethouder Sociaal Domein

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*