Donateursactie harmonie van start

Binnenkort zullen leden van prachtharmonie St. Caecilia Doornenburg bij de inwoners van Doornenburg komen belletje trekken.

De reden? De jaarlijkse donateursactie. Dit jaarlijks terugkerend festijn is nodig voor de financiering van de muziekvereniging. Ohne Monete keine Musik, zoals de Fransen zeggen.

Ekkes schooljuffen dan maar: “De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor het bekostigen van de opleiding van de jeugdleden van de vereniging. Aan ieder jeugdlid van de vereniging wordt een instrument ter beschikking gesteld inclusief lessenaar, lesboeken en overig benodigde materialen zoals rietjes en stokken. Daarbij krijgt ieder lid wekelijks les van een bevoegde en bekwame opleider. De kosten hiervoor worden deels bekostigd door het jeugdlid zelf in de vorm van contributie en lesgeld. De resterende kosten komen voor rekening van de harmonie”.

De vereniging wil door het laagdrempelig aanbieden van muziekonderwijs vooral nieuwe leden trekken. De opbrengst van de donateursactie is één van de pijlers van dit doel.

Vanaf een vrijwillige bijdrage van EUR 5,- mag men zich donateur van de harmonie noemen. De harmonie wil alle donateurs bij voorbaat van harte bedanken voor hun steun.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*