Buurtpreventieborden in Doornenburg verplaatst naar toegangswegen.

Doornenburg heeft een vrijwel sluitend WhatsApp buurtpreventie netwerk. Maar dat levert heel veel borden op.

De Werkgroep Doornenburg, themagroep leefomgeving en de beheerders van de WhatsApp-buurtpreventiegroepen in Doornenburg hebben de köpkes bij elkaar gestoken.

Reden was de wildgroei van WhatsApp bordjes ient durp. In elke wijk en straat waar zo’n App-groep is georganiseerd hangen de groen-witte bordjes aan de palen.

En borden… daar hebben we er binnen de bebouwde kom al méér dan genoeg van in Doornenburg.

Affijn… tijdens de bijeenkomst van de EINDBAZEN is besloten om “de borden met de aanduiding van Whatsapp-buurtpreventie te verplaatsen naar de toegangswegen van Doornenburg“, zo staat te lezen op social media.

Bij alle toegangen tot de dorpskern komt nu een bord van buurtpreventie, dat dan in principe betrekking heeft op het gehele dorp. De borden in het buitengebied van Doornenburg blijven wel staan.

Oh ja… tot slot nog èkkes een oproep van de denktank om deel te nemen aan de Whatsapp-beheerdersgroep:
Alle bestaande Whatsapp buurtpreventie groepen en iedereen die erover denkt om een dergelijke groep in zijn of haar buurt op te richten kan zich aanmelden bij de wijkagent Jannieta Slurink. E-mailadres : jannieta.slurink@politie.nl. Men kan dan deelnemen aan de Whatsapp-beheerdersgroep en zo snel relevante meldingen van politie en van collega-groepen ontvangen“. Waarvan akte.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*