Geitenprotest mag niet b(l)aten

Het betoog van de insprekers afgelopen donderdag avond tijdens de Politieke Avond mocht niet baten. De teerling was al gevallen.

Het onderwerp? De geitenhouderij aan de Angerensestraat waar tegen nogal wat verzet was vanuit de omwonenden en huisartsen. De oproep van de omwonenden via onder andere dit vrolijke hoekje om gebruik te maken van het spreekrecht leidde ertoe dat een aantal woordjes werden gericht aan onze volksvertegenwoordigers.

Maar blijkbaar was het onderwerp vorige week al ingebracht in de vergadering om de gedoogconstructie – die 2200 geiten toestond in plaats van de 700 volgens de toegekende vergunning – om te zetten in een definitieve vergunning.

De omwonenden waren not amused. Volgens de woordvoerder is er een enorme toename van longproblemen en ziektes als longontstekingen sinds het bedrijf er is gevestigd.

Het gedoogbeleid van de gemeente om de 2200 geiten definitief te vestigen gaat ook lijnrecht in tegen het beleid van de provincies Gelderland, Brabant en Limburg dat juist uitbreiding van geitenhouderij wil tegengaan. En omdat het Europese onderzoek naar het verband tussen geitenhouderij en ziektes als de Q-koorts nog niet volledig is afgerond worden die bezwaren terzijde gelegd“, zo verklaarde de woordvoerder.

Dat de media het onderwerp wél serieus namen bleek uit de bezoekjes die TV Gelderland en Hart van Nederland brachten aan ons durpke. Klik maar eens op onderstaand plaatje en spoel de uitzending door naar 12:22 waar netjes hoor en wederhoor wordt toegepast.

Ruim 800 proteststemmen zijn inmiddels opgehaald. In februari 2019 valt het definitieve besluit bij het college. Wordt dus nog vervolgd.

 

2 Comments

 1. Beste Rob Veehouderij gezondheid omwonenden (V.G.O.) constateerde voor de derde
  maal een verhoogde kans op longontsteking binnen 2 km rond geitenhouderijen dit wordt bevestigd door RIVM en GGD.
  De boer zal het echt niet aan de grote klok hangen als hij zelf longontsteking heeft.
  En wat heb je aan een hoge onroerend goed als je telkens moet inleveren door longontstekingen die telkens jou long weefsel aantast.
  Ik woon mijn hele leven in het buitengebied voordat die boer er kwamen en ben zeker bewust van agrarisch wonen dat de boer ook mest moet uitrijden.
  Maar dat je vanaf de geiten er zijn geen raam meer op een kier kunt zetten en dat we hoestbuien en later ook nog longontsteking krijgen gaat ons te ver.

 2. Wat een gemekker door deze buurt, vroeger lagen hier meer varkens die stonken.
  Longontsteking kun je overal oplopen, het is nogal wat om je buurman daarvan te beschuldigen. Als het van de geiten zou komen, was de boer en zijn familie als 1e aan de beurt.
  Ziet de buurt waarde van haar ontroerendgoed dalen ? Realiseerd de buurt niet dat ze in een agrarich gebied wonen ?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*