Doornenburg Duurzaam met Energie

Donderdag 20 december organiseert de Werkgroep Doornenburg een open werkbijeenkomst met als onderwerp ‘Doornenburg Duurzaam met Energie’

Donderdag 20 december, vlak vóór de kerst, organiseert de Werkgroep Doornenburg een bijeenkomst in het kader van “Doornenburg Duurzaam met Energie“.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die mee wil denken over een duurzaamheidsplan voor Doornenburg en hoe de bewoner van Doornenburg daarbij te betrekken.

 

De klup formuleert het zelf als volgt:

Op 20 december bereiden we – als kwartiermakers – een bijeenkomst voor, voor alle geïnteresseerde bewoners van Doornenburg in februari 2019

Doel van de bijeenkomst op 20 december is tweeledig:
1. Nadenken over de bouwstenen van een plan Doornenburg Duurzaam met Energie.

Enkele vragen:
a. Waar zien wij in Doornenbrug kansen en mogelijkheden voor het zelf opwekken van duurzame energie?
b. Welke mogelijkheden zijn er voor isolatie van huizen en gebouwen?
c. Wat is onze visie op langere termijn?
d. Hoe kunnen wij als bewoner van Doornenburg daarbij samen in optrekken
e. Hoe betrekken we de bewoners erbij?
f. Hoe zorgen we ervoor dat de transitie ook voor iedereen betaalbaar is?
g. Hoe sluiten we aan bij plannen van de gemeente, de provincie, de landelijke overheid?

2. Voorbereiden van een informatie avond in februari 2019 voor de bewoner van Doornenburg.

Bij die bijeenkomst vragen we aan de bewoners om commentaar, aanvullingen en hun suggesties bij de opbrengst van de bijeenkomst van 20 december. Ook zorgen we, we voor zover mogelijk, dat we bewoners kunnen informeren over de praktische vragen die zij hebben.

Uiteindelijk doel is te komen tot een duurzaamheidsplan voor Doornenburg.

Iedereen die op 20 december, als kwartiermaker, wil meedenken is welkom.

Hoe laat: 20.00 – 21.30 uur
Waar: Ontmoetingscentrum
Aanmelden: secretariaat@werkgroepdoornenburg.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*