Waterschap verbiedt beregenen met oppervlaktewater

Het is 25 juli en het is warm in Doornenburg.

En niet zo’n bietje ook. Want langzamerhand verdroogt Doornenburg en Lingewaard en Nederland en de rest van Europa tot een dorre vlakte. En dat vindt het Waterschap Rivierenland niet leuk, want die moet uiteindelijk de waterhuishouding regelen.

Het overheidsorgaan heeft daarom besloten om een verbod in te stellen tot het beregenen van land met oppervlaktewater. Niet alleen voor agrariërs en bedrijfsleven maar ook voor particulieren.

Zelf formuleren ze het als volgt: “Door de aanhoudende droogte is de waterstand van een aantal oppervlaktewaterlichamen sterk teruggelopen. Deze droogte heeft eveneens invloed op de waterkwaliteit en de grondwaterstand. Om verdere negatieve gevolgen van de droogte tegen te gaan, dan wel tot een minimum te beperken, wordt een verbod tot het beregenen met oppervlaktewater ingesteld. Het waterschap zal toezien op de naleving van het beregeningsverbod”.

Kortom… vanaf vandaag – 25 juli 2018 – mag er tussen 9:00-18:00 uur niet meer gesproeid worden. Noch met kraanwater, noch met het zgn. ‘oppervlaktewater’, en dat is een mooi woord voor water uit sloten, kanalen of via grondwater. Pomp, pulse en puntstuk mogen dus gedurende de genoemde tijd NIET worden ingezet voor een mooi gruun gazonnetje, het sproeien van fruitbomen, grasland of weet ik veel.

Tot nader order, aldus het Waterschap. Tis maar dat u het weet, want ‘het Waterschap zal toezien op naleving van het verbod’.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*