Hoe leefbaar is Doornenburg?

Woensdagavond presenteerde de stichting Leefbaar Doornenburg samen met studenten van de HAN de voorlopige uitkomsten van de enquête, die in april in Doornenburg werd gehouden.

De opkomst was redelijk en ook burgemeester Marianne Schuurmans en wethouder Helga Witjes waren gekomen om kennis te nemen van wat de Doornenburgers nu eigenlijk vinden van hun durpke. Want door middel van groepsinterviews werden de wensen van met name senioren en starters duidelijk. En doordat zo’n 43% van de durpse huishoudens heeft gereageerd (en dat is érg hoog vergeleken met het landelijk gemiddelde van 20%) mogen de uitkomsten representatief worden genoemd.

Een greep uit de conclusies van het onderzoek:

Senioren: voelen zich thuis in Doornenburg en willen niet weg. Er is vrijwel geen vereenzaming, 90% geeft aan zich nooit eenzaam te voelen. Wél ligt de bezorgdheid bij het feit of hun woning wel ‘levensloopbestendig’ is. Met andere woorden: als de zorg toeneemt is het lastig om de woning daarop aan te passen. Verder is er kritiek op de groenvoorzieningen en het onderhoud daarvan.

Starters: Vinden Doornenburg heerlijk zolang hun sociale netwerk er ook woont. Verdwijnt dat dan vertrekken de jongeren ook uit het dorp. Verder is het aanbod van betaalbare woningen veel te weinig en zijn er te weinig activiteiten voor pubers en jongvolwassenen.

Algemeen: De verkeersveiligheid blijft een punt van zorg. Vooral het kruispunt bij van Kol en de wegversmallingen in de Duisterestraat zijn een doorn in het oog van veel durpelingen. Voorts zou meer aandacht moeten worden gegeven aan de toegankelijkheid van wandel- en fietspaden in en rondom Doornenburg. Nieuwelingen die in het dorp komen wonen zouden graag veel sneller en beter in contact willen komen met de autochtone bevolking.

Vanaf 19 juli is het volledige rapport te downloaden via HIERO.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*