Naam “Goudsbloempad” ‘een gemiste kans’

Het voorstel van het Huessense Exoduscomité om het Lingefietspad om te dopen in “Goudsbloempad” (zie HIERO) valt niet bij iedereen in goede aarde. De Historische Kring Doornenburg reageerde via dit vrolijke webhoekje bij monde van voorzitter Luuk Timmers als volgt:

Het zou het Exoduscomité uit Huissen en het gemeentebestuur van Lingewaard gesierd hebben, als zij ook de mening van de inwoners van Doornenburg hadden gevraagd over de naamgeving van dit fraaie fietspad in ons eigen dorp Doornenburg. Ook de Historische Kring Doornenburg is niet gevraagd mee te denken over een naam, die de geschiedenis van dit gebied levend zou kunnen houden. Naar mijn mening is dit een gemiste kans om Doornenburgers enige inspraak te geven. Kennelijk heeft het Exoduscomité kortere lijntjes met het college van B&W dan de Doornenburgse gemeenschap!

Het doel van het Exoduscomité is om “de herinnering aan de verplichte evacuatie in het najaar 1944 en de terugkomst in de maanden mei/ juni 1945 levend te houden. Evenals de hevige strijd, die er plaats gevonden heeft”. Die evacuatie en strijd vond echter niet alleen in Huessen Trollydurp plaats maar trof de hele Betuwe.

Een naam voor een fietspad langs de oude frontlinie (en dus bijna alle Lingewaardse kerkdorpen) had ook 73 jaar na dato als verbindende factor tussen de Betuwse woonkernen kunnen dienen. Inderdaad… een gemiste kans.

 

2 Comments

  1. Het Goudsbloem Pad is juist als verbinding in de Betuwe bedoeld.
    Heeft niks met korte lijntjes te maken naar op het thema zelf van wat in de Over Betuwse kernen is gebeurd

    Niks gemiste kans.Prima kans voor Kasteel met Liberation Route.Ook met dank aan Exoduscomité. Werk samen.

    • Hallo Martien,
      Het is wel een gemiste kans. Je schrijft het zelf “werk samen”. Dat is hier niet helaas gebeurt, dus een gemiste kans.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*