Opnieuw bewijs voor oude bewoning gevonden

Oud nei-js is soms óók nei-js.

Zo stuitte de redactie onlangs op een onderzoeksrapport van het Bureau voor Archeologie waarin de aanpak en resultaten van archeologisch bodemonderzoek werden vermeld van een perceel aan de Duisterestraat.

Op het terrein naast huize ‘de Slangenburg’, waarvoor onlangs een aanvraag voor een bouwvergunning is ingediend, is eind 2015 onderzoek verricht. Het terrein blijkt te liggen op de rand van de zgn. ‘Zandvoortgordel’, een oeroude rivierafzetting van de toenmalige Rijn. Door het ontbreken van dijken verlegde de rivier nog wel eens haar loop en stond het huidige Doornenburg nog wel eens blank wit… eh… onder water.

Het resultaat van het bodemonderzoek was duidelijk: in de IJzertijd (800 v.Chr – jaartelling) was er bewoning op dat terrein.

Niet verwonderlijk, want ook nabijgelegen plaatsen als de Woerd en Zwarte Hof waren al bekend bij het Bureau voor Archeologie als historische vindplaatsen. De vondsten zijn niet echt spectaculair en beperken zich tot handgevormde aardewerkfragmenten en verbrande botresten. Grondverkleuringen maken echter duidelijk dat er eeuwenlange bewoning heeft plaatsgevonden vóór en tijdens de Romeinse Tijd, en ook daarna tot in de late Middeleeuwen.

Kortom… woont u in de directe omgeving van boerderijen als de Woerd, de Kamp of de Slangenburg, graaf dan niet te diep in je tuin voor de tulpenbollen, want je kunt maar zó eeuwenoud aardewerk tegenkomen. Of een paardenhoofdstel. Of héél veel tulpenbollen.

bron foto: Google View

Het terrein waar eind 2015 archeologisch bodemonderzoek werd verricht

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*