Gemeente gooit ‘restgroen’ in de verkoop

En dan nu een berichtje voor mensen met gruune knøøk.

De gemeente Lingewaard is in 2015 met het project “Verkoop Restgroen” gestart. De gemeente wil het gebruik en eigendom van gemeentegrond beter regelen zodat duidelijk wordt welke grond van wie is.

Is er een stukje restgroen door u in gebruik dat grenst aan een woonperceel en dat geen deel uitmaakt van de gemeentelijke hoofd-groenstructuur? Dan kan het zijn dat wij dat verkopen aan de bewoner”, zo lezen we in het persbericht.

Hoe gaat de gemeente dat nou aanpakken? Welnu… alle gebruikers krijgen een brief met een luchtfoto waarop de betreffende grondstrook gearceerd is. Via een antwoordformulier kunnen ze hun interesse in de aankoop kenbaar maken.

We schooljuffen èkkes verder: “Niet altijd wordt de grond verkocht aan de bewoners die een stuk grond in gebruik hebben genomen. Dit kan om verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld dat de gemeente de grond (voor in de toekomst) wil gebruiken voor een eventuele herinrichting van een straat. Of dat de huidige status niet bijdraagt aan een mooi straatbeeld, dan kiest de gemeente ervoor dit alsnog groen in te richten”.

U snappum… als u grootgrondbezitter wilt worden dan is dit niet de manier, maar een klein stukkie méér tuin vóór of achter in de tuin valt misschien te overwegen. Meer info staat HIERO

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*