Oproep voor Doornenburgse starters en senioren!!

Woningzoekenden opgelet! De Hogeschool Arnhem en Nijmegen zal in het kader van het zgn. “Krake project” voor Doornenburg een grootschalig onderzoek gaan uitvoeren naar de woonwensen van de Doornenburgers.

Het onderzoek is gericht op starters op de woonmarkt en op senioren die zich aan het beraden zijn op de toekomst door bijvoorbeeld kleiner te gaan wonen. Het is een heel belangrijk onderzoek, waarmee de Werkgroep Doornenburg wil onderzoeken wat de komende jaren de woningbehoefte is in ons dorp. Daarop kan de gemeente Lingewaard haar beleid afstemmen.

Voor aanstaande woensdag 29 november wil de werkgroep in gesprek gaan met Doornenburgers en wel specifiek met starters en senioren in de vorm van een groepsinterview.

Ekkes schooljuffen dan maar? “Tijdens dit groepsinterview zal onder leiding van medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in een groep van 6-10 deelnemers het thema ‘verhuisgeneigdheid’ aan de orde komen. Omdat de beweegredenen voor al dan niet verhuizen en de woonwensen voor starters en 65-plussers verschillen, worden deze doelgroepen in een afzonderlijk groepsinterview bevraagd.  Aan de hand van een aantal vragen die op dit thema ingaan willen we graag met u in gesprek gaan om zo een beeld te vormen over de factoren die een rol spelen bij de overweging om in de huidige woning / woonplaats te blijven wonen, of juist te willen vertrekken“.

Het resultaat van de samenkomst zal in een verslag verwerkt en aan iedere deelnemer teruggekoppeld worden.

De inbreng van Doornenburgers is dus dringend gewenst en het duurt maar een uurtje! Kom langs en bepaal mede de toekomst van Doornenburg!

Het programma ziet er die avond als volgt uit:

Programma Groepsinterview 65-plussers

19.00 uur:                         Ontvangst met koffie in het Ontmoetingscentrum (OC)

19.05-19.10 uur:               Korte introductie KRAKE project & doel groepsinterview

19.10-19.50 uur:               Groepsdiscussie

19.50-20.00 uur:               Afronding

Programma Groepsinterview starters

20.30  uur:                        Ontvangst met koffie in het Ontmoetingscentrum (OC)

20.35-20.40 uur:               Korte introductie KRAKE project & doel groepsinterview

20.40-21.20 uur:               Groepsdiscussie

21.20-21.30 uur:               Afronding

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*