Presentatie Werkgroep Doornenburg goed bezocht (2)

(vervolg) Martijn Claassen van de themagroep ‘wonen‘ gaf aan dat de wens om glasvezel te krijgen in het buitengebied nog steeds problematisch is. Gesprekken met gemeente en leveranciers lopen al twee jaar maar geven weinig hoop. Momenteel worden alternatieven als 4G modem onderzocht.

Voor de toekomst van de Martinuskerk zijn de plannen al verder gevorderd. De gemeente Lingewaard staat achter het plan om 6 starters- en 5 seniorenappartementen te realiseren in de huidige orgelzaal en de toren. De grote zaal blijft in die plannen beschikbaar voor erediensten en concerten. De bal ligt nu – wederom – bij het bisdom en de Levensbron.

Het plan ‘Homoethof’ is inmiddels rond, de grond wordt momenteel bouwrijp gemaakt en de 6 geplande woningen zijn verkocht. Begin 2018 start de bouw van de huizen. Ook het plan aan de Groenestraat is opnieuw opgepakt. Het plan om daar 30 woningen te realiseren ligt nu bij de gemeente, de Provincie Gelderland zou inmiddels ook akkoord zijn gegaan. De gemeente moet nog beslissen hoe de verhouding senioren- en starterswoningen wordt. Verwacht wordt dat dit plan uiterlijk in 2019 is gerealiseerd.

Diny Selman lichtte als ’trekker’ van de themagroep ‘zorg‘ de status toe, waarbij duidelijk werd dat de kwaliteit in Doornenburg goed is.

In samenwerking met verschillende organisaties als SOD, SWL, WMO, de werkgroep Doornenburg en de Zonnebloem wordt het traject ‘Dementie vriendelijk Doornenburg’ nu ingezet waarbij gekeken wordt hoe de steun aan  en afstemming tussen mantelzorgers en professionals kan worden onderhouden en verbeterd. Een traject dat wordt opgezet in samenwerking met studenten van de HAN. (wordt vervolgd)

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*