Presentatie Werkgroep Doornenburg goed bezocht (1)

werkgroep doornenburg geeft een tussenverslag over wat nu al bereikt is van de DOP plannen en wat er nog te gebeuren staat

Donderdagavond presenteerde de Werkgroep Doornenburg – het resultaat van de fusie Platform Doornenburg en de DOP werkgroep – haar tussenrapportage aan Doornenburg in het Ontmoetingscentrum.

Spreekstalmeester Louis Steeman liet voor een volle zaal in een vlot tempo de verschillende onderdelen de revue passeren en liet de toelichting over aan de vijf ’trekkers’ van de deelgroepen leefomgeving, wonen, zorg, recreatie/toerisme en onderwijs/sport.

Duidelijk werd dat een aantal speerpunten uit het oorspronkelijke DOP rapport inmiddels zijn gerealiseerd: woningplan Homoethof start begin 2018, het consultatiebureau is behouden gebleven voor ons prachtdurpke en nu gehuisvest in de ‘oude bieb’, een fonkelnei-je bieb is terug in Doornenburg en we hebben een kinderboerderijtje bij de speeltuin.

Toch zijn er nog genoeg wensen. In samenwerking met de gemeente Lingewaard is daarom het traject ‘meepraten, meedenken, meebeslissen’ gestart waarbij de avond een eerste aftrap is.

De aanwezigen werden uitgenodigd om na de presentatie via lijsten aan te geven welke ideeën, vragen en opmerkingen er nog meer spelen in Doornenburg. (wordt vervolgd)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*